CÔNG TY CP KHÔNG GIAN XANH CALLA VIỆT NAM

Địa chỉ: 231 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 097 2814269

Website: www.callavietnam.com

Email: callavietnam.jsc@gmail.com