Viên nén mụn dừa vi sinh

Số lượng 26v/thùng

Viên nén mụn dừa vi sinh núi lửa giá thể 0.5kg, ngâm nước nở ra gấp 5 lần diện tích
Trong viên giá thể với 70% là mụn xơ dừa qua xử lí và 30% hữu cơ vi sinh. Vi sinh trong viên giá thể rất mạnh , sống ở nhiệt độ hơn 120 độ C , giúp diệt mầm bệnh từ rất sớm cho cây trồng , giúp cây nhanh bén rễ, cây khỏe hơn và phát triển nhanh hơn.