Lưới giàn dây leo được dùng để làm giàn cho các loại dây leo bám vào và phát triển

Đường kính sợi lưới: 1mm, 2mm.
Kích thước ô lưới: 10×10 cm hoặc theo yêu cầu

Hiện tại Calla Việt Nam cung cấp với 5 loại:

1X2 giá 40,000 VND

1X3 giá 60,000 VND

2X2 giá 80,000 VND

2X3 giá 115,000 VND

3X4 giá 215,000 VND
Công dụng của lưới:
– Định hướng phát triển cho dây leo
– Nâng đỡ, giúp dây leo không bị đổ, nghiêng trong quá trình phát triển
– Lưới thường được sử dụng giăng trên tường rào, bên cửa sổ, trong vườn…