Đế đẩy chậu cây

Sản phẩm được làm bằng gỗ bền đẹp

Chậu được thiết kế bánh di chuyển thuận tiện cho cây trồng, sử dụng hữu ích trong việc sắp xếp cây trồng trong vườn, nhà.