Cây xanh sử dụng trong công trình nhằm tăng vẻ đẹp cho công trình xây dựng, góp phần cải thiện môi trường sống.